SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto uděluji Michaele Jančaříkové sídlící na adrese Malostranská 459, 375 01, Týn nad Vltavou – Malá Strana, IČO: 00954870, dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů, které o mně získala.

Beru na vědomí, že mé osobní údaje bude využívat pro tyto účely:

  • zpracování mé objednávky a poskytování objednaných služeb,
  • vedení účetnictví.

Souhlas je udělen na dobu 5 let. Tento souhlas mohu kdykoliv odvolat zasláním e-mailu na adresu vassalontnv@gmail.com nebo písemně na adresu Michaely Jančaříkové. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

Michaela Jančaříková se zavazuje k využívání veškerých vhodných technických a organizačních opatření k zabezpečení získaných osobních údajů podle aktuálně platných předpisů.

Děkuji Vám za důvěru!