Ochrana osobních údajů

S evropským nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), jsme povinni Vás informovat o vyjádření Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Společnost MICHAELA TOMANOVÁ – VÁŠ SALON se sídlem v Týně nad Vltavou, Malostranská 459, 375 01, IĆO: 00 954 870 a provozovnou na adrese Jiráskova 81, 375 01 v Týně nad Vltavou, provozovatel kosmetického salonu VÁŠ SALON zpracovává v souladu platnou právní úpravou zákona č. 101/2000SB., a od 25. 5. 2018 s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/43/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), osobní údaje. Pokud jste našim klientem, objednáváte se a svěřujete nám své osobní údaje (jméno, příjmení, telefon, email…) tímto souhlasíte s jejich zpracováním.

1. Zpracovatel

MICHAELA TOMANOVÁ – VÁŠ SALON, Malostranská 459, 375 01 Týn nad Vltavou, IČO: 00954870

2. Údaje, které zpracováváme

3. Důvody a účel zpracování

Výše uvedené údaje je nutné zpracovat pro podstoupení objednaných procedur a další zákonné plnění.

Abychom mohli poskytovat nabízené služby – tzn. zpracovat Vaši objednávku služeb, rezervovat termín, případně připomenout termín rezervace anebo s Vámi komunikovat, zpracováváme Vaše osobní údaje z důvodu nezbytného plnění smlouvy, podle čl.2.

Údaje můžeme zpracovávat také z oprávněného zájmu, který spočívá k zajištění ochrany a bezpečnosti a v řešení sporů.

4. Účel zpracování

5. Předání údajů třetím stranám

Vaše osobní údaje budou zpracovávat naši zaměstnanci a osoby spolupracujícími na základě platné smlouvy o pronájmu, na nezbytně nutnou míru pro plnění pracovních úkolů. Údaje nebudou předány mimo území EU.

6. Zabezpečení osobních údajů

Chráníme Vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje.

Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, které zamezují zneužití nebo poškození Vašich osobních údajů.

Zaměstnanci jsou vázáni příslušnými vnitřními předpisy týkajících se ochrany důvěrných informací.

7. Uchovávání a doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje vztahující se k uzavření a plnění služby a péči o klienta zpracováváme po dobu trvání služby, a dále pak po dobu, po kterou jsme tyto údaje povinni uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.


Osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro případ soudního nebo správního řízení.


Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu pro marketingové účely, jsou zpracovávány po dobu, na kterou jste nám souhlas udělil/a resp. do okamžiku, než svůj souhlas odvoláte.

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou a to na 5 let od poslední návštěvy. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány.

8. Správce

Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: vassalontnv@gmail.com

9. Webové stránky

Naše webové stránky používají tzv. cookies k analýze návštěvnosti a bezpečnému provozování stránek.

Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Na našich webových stránkách mohou být uvedeny odkazy na jiné webové stránky. Tyto webové stránky mohou fungovat nezávisle na nás, mohou se řídit vlastními zásadami a pravidly ochrany osobních údajů. Vzhledem k tomu, že webové stránky, na které je na našich webových stránkách odkazováno, nijak nevlastníme ani nekontrolujeme, nejsme odpovědní za jejich obsah, použití ani za jejich postupy ohledně zpracování osobních údajů.

10. Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že osoby, které budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejich zveřejněním by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

11. Vaše práva a možnosti volby

Vezměte prosím na vědomí, že podle nařízení máte právo:

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné Vám požadovanou službu poskytnout, protože poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je nezbytné pro služby, které poskytujeme.

Tento dokument může být aktualizován a měněn. Aktuální verzi naleznete vždy v naší provozovně anebo webových stránkách.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 12. 12. 2023

Kontakt

MICHAELA TOMANOVÁ – VÁŠ SALON
JIRÁSKOVA 81, 375 01 TÝN NAD VLTAVOU
tel: +420 732 671 641
email: vassalontnv@gmail.com